Scroll to top

Dotácia z PSK

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Začiatkom roka sa nám pokazila práčka a tým hrozilo, že 5 klientov s mentálnym postihnutím zamestnaných v chránenej dielni príde o prácu, čo by malo za následok prerušenie procesu integrovania sa do spoločnosti. Ako vyplýva aj z názvu nášho zariadenia (Integračné) našou snahou bolo tento proces integrovania zachovať, čo sa nám vypracovaním projektu na kúpu práčky a následným poskytnutím dotácie z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000€ aj podarilo a 5 klienti v chránenej dielni majú ďalej možnosť rozvíjať svoje zručnosti, zvyšovať si sebavedomie a minimalizovať pocity menejcennosti.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.