Scroll to top

Základné údaje

Zakladatelia: PaedDr. Anton Blajsko, Mgr. Vlasta Blajsková
Štatutárny zástupca: PaedDr.Anton Blajsko, riaditeľ
Správna rada: 5 členov
Dozorná rada: 3 členovia

KTO SME

Integračné zariadenie KOR-GYM v Hertníku bolo zriadené podľa ustanovenia 6, Zákona SNR č.135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami s účinnosťou od 1.7. 1993 na dobu neurčitú, ako ústav pre mentálne postihnutú mládež, na základe schváleného projektu Okresným úradom v Bardejove, vydaním Rozhodnutia o registrácii PaedDr. Antona BLAJSKA, ako fyzickej osoby poskytujúcej sociálne služby v oblasti ústavnej sociálnej starostlivosti.

Od 1.9.1994 bola pri IZ zriadená Súkromná špeciálna základná škola, ktorá bola zrušená v roku 2011. V roku 2008 oslávilo zriadenie 15. výročie svojej existencie.

Zriadenie Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o.
v Hertníku, okr. Bardejov

Integračné zariadenie je domovom sociálnych služieb, určených pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti.
Kapacita zariadenia: – 63 miest.

Podmienky prijatia:
žiadosť
– rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb
– stupeň odkázanosti V, VI.

Dňa 29.12. 1997 uzatvorili zakladatelia PaedDr. Anton Blajsko a Mgr. Vlasta Blajsková zakladateľskú zmluvu o zriadení neziskovej organizácie v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. a to:

– poskytovanie sociálnych služieb
– humanitná starostlivosť

V odborných činnostiach, súvisiacich s komplexnou starostlivosťou o klientov zariadenie naďalej pracuje aj za podmienok stanovených Zákonom č. 135/1992 Zb., od roku 1999 v zmysle Zákona č. 195/1998 Zb., od roku 2009 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a Projektu Integračného zariadenia.