Scroll to top

O nás

Realizácia projektu Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., predpokladá rozvíjať sociálne služby v zmysle sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym postihnutím, s uplatnením „Deklarácie práv mentálne postihnutých „, vyhlásenej Valným zhromaždením OSN v roku 1971 a „Deklarácie práv dieťaťa“, ktorá bola u nás prijatá v roku 1991 v základných rovinách: prevencia porúch správania postupová integrácia ľudí, s postihnutím do života spoločnosti zrovnoprávnenie občanov, s mentálnym postihnutím so zdravou populáciou.

Keramická dielňa

Priestory zariadenia

Ubytovanie

Práce klientov