Scroll to top

Správna a dozorná rada

Riaditeľ

Úsek administratívy

Úsek ergoterapie a pracovnej terapie

Úsek zdravotníctva, rehabilitácie a opatrovateľstva

Úsek stravovania

Úsek pekáreň – chránená dielňa

Úsek práčovňa – chránená dielňa

Úsek údržby a autodopravy

Krajčírska dielňa

Keramická dielňa